השירים של הפרטליס | The Fratellis best songs

Henrietta

"Costello Music"

שוחרר בספטמבר 2006

1. "Henrietta"  
2. "Flathead"
3. "Cuntry Boys & City Girls" 
4. "Whistle For The Choir" 
5. "Chelsea Dagger"
6. "For the Girl" 
7. "Doginabag" 

8. "Creepin’ Up The Backstairs"

9. "Vince The Loveable Stoner" 
10. "Everybody Knows You Cried Last Night" 
11. "Baby Fratelli"
12. "Got Ma Nuts From A Hippie" 
13. "Ole Black ‘n’ Blue Eyes" 

Flathead
Ole Black ‘n’ Blue Eyes
Chelsea Dagger
Whistle For The Choir
Look Out Sunshine!

"Here We Stand"

שוחרר ביוני 2008

1. "My Friend John" 
2. "A Heady Tale"
3. "Shameless"
4. "Look Out Sunshine!" 
5. "Stragglers Moon"
6. "Mistress Mabel"
7. "Jesus Stole My Baby[Note 1]" 

8. "Babydoll" 
9. "Tell Me a Lie" 
10. "Acid Jazz Singer" 
11. "Lupe Brown" 
12. "Milk and Money" 
13. "Moriarty's Last Stand[Note 2]" 

A Heady Tale
Mistress Mabel

"We Need Medicine"

שוחרר באוקטובר 2013

1. "Halloween Blues" 
2. "This Old Ghost Town" 
3. "She's Not Gone Yet But She's Leaving"
4. "Seven Nights, Seven Days"
5. "Shotgun Shoes" 
6. "Whisky Saga" 
7. "This Is Not The End of the World"
8. "Jeannie Nitro" 
9. "We Need Medicine" 

10. "Rock N Roll Will Break Your Heart" 
11. "Until She Saves My Soul"

Seven Nights Seven Days
Me and the Devil

"Eyes Wide, Tongue Tied"

שוחרר באוגוסט 2015

1. "Me and the Devil"  
2. "Impostors (Little by Little)" 
3. "Baby Don't You Lie to Me" 
4. "Desperate Guy" 
5. "Thief" 
6. "Dogtown" 

7. "Rosanna" 
8. "Slow" 
9. "Getting Surreal" 
10. "Too Much Wine" 
11. "Moonshine"  

Baby Don't You Lie to Me
Impostors (Little by Little)