השירים של אר.אי.אם. | R.E.M. best songs

Radio Free Europe

זו אינה עטיפת האלבום אלא של הסינגל Radio Free Europe 

"Murmur"

שוחרר באפריל 1983

צד א'

1. "Radio Free Europe"
2. "Pilgrimage" 
3. "Laughing"
4. "Talk About the Passion"
5. "Moral Kiosk"

6. "Perfect Circle"

צד ב'

7. "Catapult"

8. "Sitting Still"

9. "9–9"

10. "Shaking Through"

11. "We Walk"

12. "West of the Fields"

Talk About the Passion

"Reckoning"

שוחרר באפריל 1984

צד א'

1. "Harborcoat"
2. "7 Chinese Bros." 
3. "So. Central Rain (I'm Sorry)"
4. "Pretty Persuasion"
5. "Time After Time (Annelise)" 

צד ב'

6. "Second Guessing"
7. "Letter Never Sent"

8. "Camera"

9. "(Don't Go Back To) Rockville"

10. "Little America"

So. Central Rain

Cant Get There from Here

"Fables of the Reconstruction"

שוחרר ביוני 1985

צד א'

1. "Feeling Gravitys Pull"
2. "Maps and Legends" 
3. "Driver 8"
4. "Life and How to Live It"
5. "Old Man Kensey" 

צד ב'

6. "Cant Get There from Here"
7. "Green Grow the Rushes"

8. "Kohoutek"

Feeling Gravitys Pull

9. "Auctioneer (Another Engine)"
10. "Good Advices"

11. "Wendell Gee"

Driver 8

Life And How To Live It

Fall on Me

"Lifes Rich Pageant"

שוחרר באוגוסט 1986

צד א'

1. "Begin the Begin"
2. "These Days" 
3. "Fall on Me"
4. "Cuyahoga"
5. "Hyena" 

6. "Underneath the Bunker"

צד ב'

7. "The Flowers of Guatemala"
8. "I Believe"

9. "What If We Give It Away?"

10. "Just a Touch"
11. "Swan Swan H"

12. "Superman"

Swan Swan H

"Document"

שוחרר בספטמבר 1987

צד א'

1. "Finest Worksong"
2. "Welcome to the Occupation" 
3. "Exhuming McCarthy"
4. "Disturbance at the Heron House"
5. "Strange" 

6. "It's the End of the World as We Know It"

צד ב'

7. "The One I Love"
8. "Fireplace"

9. "Lightnin' Hopkins"

10. "King of Birds"

11. "Oddfellows Local 151"

Finest Worksong

The One I Love

It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)

Pop Song 89

"Green"

שוחרר בנובמבר 1988

צד א'

1. "Pop Song 89"
2. "Get Up"
3. "You Are the Everything"
4. "Stand"
5. "World Leader Pretend" 

6. "The Wrong Child"

Get Up

צד ב'

7. "Orange Crush"
8. "Turn You Inside-Out"

9. "Hairshirt"

10. "I Remember California"
11. "Untitled"

Turn You Inside-Out

Orange Crush

Stand

Near Wild Heaven

"Out of Time"

שוחרר במרץ 1991

צד א'

1. "Radio Song" (FT. KRS-One)
2. "Losing My Religion" 
3. "Low"
4. "Near Wild Heaven"
5. "Endgame" 

צד ב'

6. "Shiny Happy People"

7. "Belong"
8. "Half a World Away"

9. "Texarkana"

10. "Country Feedback"
11. "Me in Honey"

Radio Song

Losing My Religion

Shiny Happy People

Drive

"Automatic for the People"

שוחרר באוקטובר 1992

צד א'

1. "Drive"
2. "Try Not to Breathe" 
3. "The Sidewinder Sleeps Tonite"
4. "Everybody Hurts"
5. "New Orleans Instrumental No. 1" 

6. "Sweetness Follows"

Find the River

צד ב'

7. "Monty Got a Raw Deal"
8. "Ignoreland"

9. "Star Me Kitten"

10. "Man on the Moon"
11. "Nightswimming"

12. "Find the River"

Man on the Moon

Everybody Hurts

The Sidewinder Sleeps Tonite

Nightswimming

What's the Frequency, Kenneth?

"Monster"

שוחרר באוקטובר 1994

צד א'

1. "What's the Frequency, Kenneth?"
2. "Crush with Eyeliner" 
3. "King of Comedy"
4. "I Don't Sleep, I Dream"
5. "Star 69" 

6. "Strange Currencies"

צד ב'

7. "Tongue"
8. "Bang and Blame"

Crush with Eyeliner

9. "I Took Your Name"
10. "Let Me In"
11. "Circus Envy" 
12. "You"

Bang and Blame

Tongue

Bittersweet Me

"New Adventures in Hi-Fi"

שוחרר בספטמבר 1996

צד א'

1. "How the West Was Won and Where It Got Us"
2. "The Wake-Up Bomb" 
3. "New Test Leper"
4. "Undertow"
5. "E-Bow the Letter" 

6. "Leave"

Electrolite

צד ב'

7. "Departure"
8. "Bittersweet Me"

9. "Be Mine"
10. "Binky the Doormat"
11. "Zither" 
12. "So Fast, So Numb"

13. "Low Desert"

14. "Electrolite"

 

E-Bow the Letter

How the West Was Won and Where It Got Us

New Test Leper

"Up"

שוחרר באוקטובר 1998

צד א'

1. "Airportman"
2. "Lotus"
3. "Suspicion"
4. "Hope"
5. "At My Most Beautiful"
6. "The Apologist"
7. "Sad Professor"
8. "You're in the Air"

צד ב'


9. "Walk Unafraid"
10. "Why Not Smile"
11. "Daysleeper"
12. "Diminished"
13. "Parakeet"
14. "Falls to Climb"

At My Most Beautiful

Daysleeper

Lotus

לפסקול הסרט בכיכובו של ג'ים קארי "איש על הירח"

The Great Beyond

Man On The Moon

"Reveal"

שוחרר במאי 2001

צד א' (נקרא צד המקהלה)

1. "The Lifting"
2. "I've Been High"
3. "All the Way to Reno (You're Gonna Be a Star)"
4. "She Just Wants to Be"
5. "Disappear"
6. "Saturn Return"

 

צד ב' (נקרא צד הצלצול)

7. "Beat a Drum"
8. "Imitation of Life"
9. "Summer Turns to High"

10. "Chorus and the Ring"
11. "I'll Take the Rain"
12. "Beachball" 

I'll Take the Rain

Imitation of Life

All the Way to Reno (You're Gonna Be a Star)

Leaving New York

"Around the Sun"

שוחרר באוקטובר 2004

1. "Leaving New York"
2. "Electron Blue"
3. "The Outsiders" (FT. Q-Tip)
4. "Make It All Okay"
5. "Final Straw"
6. "I Wanted to Be Wrong"
7. "Wanderlust"
8. "Boy in the Well"
9. "Aftermath"
10. "High Speed Train"

Aftermath

11. "The Worst Joke Ever"
12. "The Ascent of Man"
13. "Around the Sun"

Hollow Man

"Accelerate"

שוחרר באפריל 2008

1."Living Well Is the Best Revenge"
2. "Man-Sized Wreath"
3. "Supernatural Superserious"
4. "Hollow Man"
5. "Houston"
6. "Accelerate"
7. "Until the Day Is Done"
8. "Mr. Richards"
9. "Sing for the Submarine"

Man-Sized Wreath

10. "Horse to Water"
11. "I'm Gonna DJ"

Supernatural Superserious

Until the Day Is Done

Mine Smell Like Honey

"Collapse into Now"

שוחרר במרץ 2011

1. "Discoverer"
2. "All the Best"
3. "Überlin"
4. "Oh My Heart"
5. "It Happened Today"
6. "Every Day Is Yours to Win"
7. "Mine Smell Like Honey"
8. "Walk It Back"
9. "Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter"
10. "That Someone Is You"

Discoverer

11. "Me, Marlon Brando, Marlon Brando and I"
12. "Blue"

It Happened Today

Every Day Is Yours to Win

Überlin

Oh My Heart