השירים של דמיאן רייס | Damien Rice best songs

"O"

שוחרר בפברואר 2002

1."Delicate"  
2. "Volcano"  
3. "The Blower's Daughter"   
4. "Cannonball"  
5. "Older Chests"  
6. "Amie" 
7. "Cheers Darlin'"  
8. "Cold Water" 
9. "I Remember"  
10. "Eskimo" (+ "Prague" & "Silent Night")

Volcano
Unplayed Piano
Delicate
The Blower's Daughter
Cannonball

"9"

שוחרר בנובמבר 2006

1."9 Crimes" 
2. "The Animals Were Gone"  
3. "Elephant"  
4. "Rootless Tree"  
5. "Dogs" 
6. "Coconut Skins" 
7. "Me, My Yoke + I"  
8. "Grey Room"  
9. "Accidental Babies" 

10. "Sleep Don't Weep"
11. "The Rat Within the Grain" (Bonus track)

9 Crimes
My Favourite Faded Fantasy

"My Favourite Faded Fantasy"

שוחרר בנובמבר 2014

1." "My Favourite Faded Fantasy"

2. "It Takes a Lot to Know a Man"

3. "The Greatest Bastard"

4. "I Don't Want to Change You"

5. "Colour Me In"

6. "The Box"

7. "Trusty and True"

8. "Long Long Way"

בונוס מהדורה מוגבלת:

9. "Camarillas"

I Don't Want to Change You
The Greatest Bastard