אלבומי אוסף של UB40 |

 UB40 Compilation albums

(1985) The UB40 File

(2000) The Very Best of UB40 1980–2000

(2005) The Best of UB40 – Volumes 1&2

(2009) Love Songs

(2013) All The Best